O FIRMIE 
 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
 KONTAKT 
 LOKALIZACJA   UREGULOWANIA PRAWNE NIERUCHOMOŚCI   TWOJE FINANSE 
O firmie
 

 

O FIRMIE

W minionym czasie - ustroju komunistycznego, gdzie prawo do posiadania nieruchomości było ograniczone, a posiadanie więcej niż jednego mieszkania niemożliwe, gdzie kamienice i sklepy były odebrane prawowitym właścicielom, dążenie do posiadania własnej nieruchomości jako zabezpieczenia bytu, było bezzasadne. Wówczas osoby posiadające kamienice mieszkalne lub lokal sklepowy były ubezwłasnowolnione w swym posiadaniu, a ich własnością władała ówczesna władza w sposób nieuprawniony.

Dlatego też firma, którą reprezentuję, mogła być zarejestrowana dopiero w nowej rzeczywistości ekonomicznej Polski. Firma Administrator Bohdan Borowski jest naszą firmą rodzinną, w przeszłości zajmowaliśmy się wynajmem własnych lokali i pozyskiwaniem nowych inwestycji w nieruchomości, jak również świadczyliśmy pomoc w kręgu znajomych, zwłaszcza wyjeżdżających w ówczesnym czasie z Polski. Często osoby, które nas znały i darzyły zaufaniem, zlecały zajęcie się obsługą prawną i zarządzaniem swoją własnością. Problemy związane z posiadaniem nieruchomości, jak i profity płynące z tytułu ich posiadania są nam od wielu lat doskonale znane. Posiadamy w tym względzie bogate doświadczenie, które zdobywaliśmy inaczej niż szerokie grono administratorów, pracujących wcześniej w administracji państwowej. Uczyliśmy się administrując wcześniej własnymi nieruchomościami, a więc pierwsze błędy i doświadczenia odczuwaliśmy na tzw. „własnej skórze”.

Posiadanie nieruchomości to sposób życia w podstawowym wymiarze – mieszkania, jak również inne inwestycje przynoszące dochód przenoszą kapitał w czasie bez uszczerbku inflacyjnego.

Nieruchomości to nasz stały sposób patrzenia na życie i przyszłe pokolenia.

 

 

 

Administrator Bohdan Borowski